تمدید گواهینامه سازمان ملی تائید صلاحیت

تمدید گواهینامه سازمان ملی تائید صلاحیت

تمدید گواهینامه سازمان ملی تائید صلاحیت در زمینه بازرسی جرثقیل و بالابر

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو در راستای حفظ و توسعه فعالیتهای خود به تازگی موفق شده تمدید گواهینامه تایید صلاحیت درحوزه جرثقیل و بالابر را از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران دریافت دارد. این گواهینامه نیز پس از انجام ارزیابی در سایتهای عملیاتی و در محل دفتر شرکت توسط ارزیابان مرکز ملی تایید صلاحیت و رفع موارد عدم انطباق ، تمدید و به شرکت تکین کو اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تکین کو خدا کرمی مدیر کیفیت خبر داد:

ممیزی گواهینامه سازمان ملی تائید صلاحیت در زمینه بازرسی جرثقیل و بالابرتوسط گروه ممیزی سازمان ملی تائید صلاحیت استاندارد برگزار و  پس از ارزیابی های لازم و پایش شاخص های مرتبط، شرکت تکین کو موفق به تمدید گواهینامه استاندارد مربوطه تا پایان چهاردهم آذر 1399 گردید.

ایشان اظهار داشت:

دریافت گواهینامه‌ بازرسی جرثقیل و بالابر، سندی بر تعهد شرکت تکین کو به ارتقای مدیریت کیفیت، اصلاح فرایندها، بهبود عملکرد، افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان، استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینه‌های ناشی از ریسک‌های بالا می باشد.

مدیر کیفیت تکین کو در ادامه گفت:

تمدید گواهینامه بازرسی جرثقیل و بالابر مهر تأیید دیگری بر اعتقاد راسخ و تلاش بی وقفه همکاران به پیاده‌سازی استانداردهای روز دنیا در حوزه بازرسی فنی می باشد.