برگزاری اولین جلسه کمیته فنی مدیریت دانش در سال 97

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی مدیریت دانش در سال 97

اولین جلسه کمیته فنی مدیریت دانش سازمانی شرکت تکین‌کو در سال 97 با حضور آقایان مهندس برازنده، مهندس کهتری، مهندس خداکرمی و جناب آقای بوالحسنی برگزار گردید که طی این جلسه دانش‌های ثبت شده در پورتال سازمانی مدیریت دانش به آدرس اینترنتی http://46.209.215.179:7001 تائید و امتیازدهی گردید، همچنین در راستای مشارکت بیشتر همکاران محترم جوایزی نیز برای نفرات برتر در نظر گرفته شده است.

همکاران محترم با مراجعه با این آدرس و ورود با نام کاربری و رمز عبور سیستم جامع خود می‌توانند نسبت به مطالعه دانش‌های ثبت شده و همچنین ثبت دانش‌های سازمانی خود اقدام نمایند.