آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات بازرسی فنی و بازرسی غیرمخرب اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت کنندگان حقیقی و حقوقی دعوت می شود پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 55420831  به نام شرکت تکین کو نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی به همراه فیش واریزی و معرفی نامه جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 20 دی ماه سال جاری به امور مناقصات و قراردادها به آدرس تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، پلاک 18، واحد 11 مراجعه نمایند. شماره تلفن تماس شرکت 36-88529728

لازم به ذکر است آگهی مذکور مورخ 97/10/18 در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید است.