آگهی دعوت به مجمع فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی، روز یکشنبه 26 اسفند ماه سال جاری برگزار می‌گردد.

.به گزارش روابط عمومی تکین کوی، بنابر اعلام هئیت مدیره ، مجمع عمومی فوق العاده (افزایش سرمایه) شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام) به شماره ثبت 103796 از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 26 اسفند ‌ماه، در محل هتل هویزه، واقع در تهران تقاطع خیابان طالقانی و استاد نجات الهی برگزار می‌گردد.

استماع گزارش هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد هیات مدیره و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و تغییر اساسنامه از موارد دستور جلسه ذکر شده است.

شایان ذکر است شرکت تکین کوی از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت بعمل می آورد تا در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

این گزارش می افزاید آگهی مجمع در روزنامه رسمی شرکت (دنیای اقتصاد) مورخ 16 اسفندماه به چاپ رسیده است.