جناب آقای مهندس ایرج صداقتی
سلام و احترام

با قلبی آکنده از درد و رنج و نهایت تألم در گذشت پدر مهربان و دلسوزتان را به شما تسلیت عرض می نماییم. مارا در  تحمل این غم شریک و همراه خودت بدانید.

از طرف مدیریت و همکاران شرکت تکین کو