به گزارش روابط عمومی شرکت تکین کو، نشست هم اندیشی و هم افزایی به منظور دستیابی به اهداف میان گروهی با حضور متخصصین صنعت نفت و مدیر عامل شرکت تکین کو در مورخه 1400/04/16  برگزار شد.
بر اساس همین گزارش، این نشست تخصصی به منظور هم افزایی و هم اندیشی میان گروهی در حوزه نفت و انرژی و در راستای دستیابی به اهداف و چشم اندازهای روشن پیرامون بررسی تنگناها و موانع پروژه های در دست اجرا و افزایش سهم بازار با حضور آقایان مهندس جمیل زاده رییس سابق اداره بازرسی فنی نفت مناطق مرکزی ایران ، آقای مهندس سعدونی مدیر عامل سابق شرکت مهندسی و توسعه نفت ، دکتر فریدونی قائم مقام منطقه ویژه اقتصادی انرژی و مدیر عامل شرکت مهندس علیزاده در دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.