رای بازرسی و کنترل خوردگی خطوط لوله، مخازن و بدنه ظروف تحت فشار از سیستم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک مبتنی بر روش التراسونیک استفاده می شود. این روش حساسيت بالايي برای شناسایی خوردگی ها از روی رنگ داشته و قادر به ارائه گزارش دو بعدی و سه بعدی به صورت A, B, C & D Scan می باشد.

شرکت تکین کو با در اختیار داشتن تجهیزات زیر قادر به ارائه خدمات بازرسی خوردگی(Corrosion mapping) خطوط لوله، مخازن و بدنه ظروف تحت فشار می باشد:

1- دانلود شرح روش التراسونیک اتوماتیک( RMS (Silverwing- RMS 2

2-دانلود شرح روش التراسونیک نیمه­‌اتوماتیک   (R-Scan (Silverwing- R-Scan Lite

3-دانلود شرح روش التراسونیک نیمه اتوماتیک (Theta Scan (Silverwing- Theta Scan Lite