سرپرست شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو منصوب شد

سرپرست شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو منصوب شد

سرپرست شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو منصوب شد

طی حکم دکتر علی علامه راد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ، احمد رویایی به عنوان سرپرست شرکت تکین کو منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تکین کو طی مراسمی  ، احمد رویایی به عنوان سرپرست شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو منصوب شد.

 

در ادامه از زحمات  مدیرعامل سابق این شرکت تقدیر بعمل آمد.