بازدید مدیرعامل شستا از تکین‌کو

بازدید مدیرعامل شستا از تکین‌کو

تاکید بر استفاده از خدمات شرکت تکین کو در زیر مجموعه های  شستا

دکتر محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شستا از شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین‌کو بازدید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی تکین کو، مدیرعامل شستا در این بازدید، در جریان مجموعه فعالیت‌ها، دستاوردها و مسائل شرکت بازرسی فنی تکین‌کو از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی قرار گرفته و از بخش‌های مختلف این شرکت بازدید کرد

مدیر عامل شستا همچنین، در جریان جلسه مشترک با مدیران‌عامل شرکت سرمایه ‌گذاری صنایع پتروشیمی و  تکین‌کو، گفت: انتظار این است که مدیران جدید تکین‌کو در گام نخست با سرعت و دقت نسبت به ارائه برنامه شش‌ماهه این شرکت اقدام کنند. برنامه‌ای که در برگیرنده تمام رئوس شامل ساختار منابع انسانی، تجهیزات و بازاریابی و مسائل مالی باشد

ایشان در ادامه با اشاره به مقوله شفافیت، گفت: موضوع مطالبات با شفافیت رابطه مستقیم دارد. روشن شدن میزان مطالبات، دارایی‌ها و بدهی‌ها اصل اول در شفافیت است. انتظار این است که تکین‌کو و البته سایر شرکت‌های عضو مجموعه شستا به این نکات در راستای تحقق شفافیت توجه کنند.

رضوانی فر در پایان با اشاره به امکان استفاده شرکت‌های تابعه شستا از خدمات شرکت‌هایی نظیر تکین‌کو، بر لزوم برنامه‌ریزی برای معرفی خدمات گروه فنی و مهندسیِ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به سایر شرکت‌های شستا خصوصاً در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، تاکید کرد

شایان ذکر است در این جلسه علی علامه‌راد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و رضا کامیابی‌ مدیرعامل شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین‌کو توضیحات کاملی در خصوص روند فعالیت‌ها، امکانات و مسائل تکین کو ارائه کردند.