آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو ی(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو ی(سهامی عام)

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران گرامی می رساند، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی (سهامی عام) ساعت 10 صبح روز سه شنبه 13 خرداد ماه 1399 برگزار خواهد شد.

با توجه به شیوع ویروس کرونا جلسه مذکور به صورت اینترنتی و انلاین به آدرس www.techinco.net قابل دسترس خواهد بود.

لذا از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد  در موعد مذکور به آدرس اینترنتی قید شده مراجعه فرمایند.

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1398
  2. اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1398
  3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1399
  4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  5. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیئت مدیره