امضای تفاهم نامه اجرای موفق پروژه طراحی و مهندسی و ساخت پلنت کلر آلکالی باهمکاری مشترک پتروشیمی های غدیر وپتروشیمی آبادان وبا استفاده از ظرفیت شرکت دانش بنیان آتیه پردازان ظهور شریف با حضور سرپرست شرکت پتروشیمی ابادان مهندس بچاری و مدیر عامل شرکت پتروشیمی غدیر مهندس صفاری و مرکز نواورز شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی PIIC دکتر برامکی منعقد گردید.
#شرکت بازرسی فنی کنترل خوردگی_تکین کو
#شستا
#تاپیکو 
#تکین کو
#روابط عمومی شرکت_تکین کو