توافقنامه هلدینگ تاپیکو و شرکت دانش بنیان مدیریت و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز مهام

تفاهم نامه همکاری میان هلدینگ تاپیکو و شرکت دانش بنیان مدیریت و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز مهام در غرفه تاپیکو در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به امضاء دکتر اسم خانی مدیرعامل تاپیکو و آقای مهدوی پور مدیرعامل شرکت دانش بنیان مهام امضاء شد.
اين تفاهم‌نامه به منظور شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و بررسی امکان پذیری و توجیه پذیری توسعه صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی (پارک های پتروشیمی) و با هدف خلق ارزش افزوده مبتنی بر ظرفیت های بالفعل (مجتمع ها) و بالقوه (طرح ها) در شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین به امضای دکتر اسم‌خانی، مدیرعامل تاپیکو و آقای مهدوی پور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز مهام رسید.
#شرکت بازرسی فنی کنترل خوردگی_تکین کو