مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده شرکت بازرسی فنی وکنترل خوردگی تکین کو (سهامی عام) مورخ 1401/04/31 درمحل  مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش تشکیل شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تکین کو،دراین مجمع که با حضور  بیش از  51درصد سهامداران حقیقی و حقوقی و اعضاء هیئت مدیره و نماینده سازمان بورس واوراق بهادارحسابرس وبازرس قانونی برگزارگردید.ریاست مجمع برعهده ( آقای دکترحجت الله  برامکی مدیر عامل محترم هلدینگ PIIC)و دبیرمجمع  برعهده (مهندس محمد علی علیزاده فردمدیر عامل محترم شرکت  بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو ) انتخاب گردیدنددراین مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی واعضای هیئت مدیره و نماینده سازمان بورس واوراق بهادارو حسابرس و بازرس قانونی برگزارگردید در ادامه فعالیت‌های صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1400/12/29 وپس ازاستماع گزارش حسابرس وبازرس قانونی مجمع نشینان ضمن تصویب صورت‌های مالی وتنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹به کار خودپایان دادند.