امروزه نقش مهم و تاثیرگذار استاندارد در نیل به اهداف اقتصادی و کلان کشور در توسعه پایدار،
رونق اقتصادی، تولید دانش محور و خودکفایی ملی بر کسی پوشیده نیست.
با استقرار دولت مردمی سیزدهم و در دوره تحولی، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرجع
رسمی نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات، با مبنا قراردادن سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تلاش نموده تا با مردمی سازی
استاندارد، نقش موثری را در ترغیب مردم نسبت به استفاده از کالای باکیفیت ایرانی و همچنین،
ارتقاء سطح زندگی در پرتو کیفی سازی کالاها و خدمات ایفا نماید.
از این رو سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مدعی العموم کیفیت کالا و خدمات در راستای
صیانت از حقوق مردم مطابق با منویات متعالی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اهداف عالیه دولت
کریمه علاوه بر اقدامات گذشته و وظایف مطروحه، در دوره تحولی به استاندارد سازی خدمات نیز
توجه نموده و اقدامات شایستهای را صورت داده؛ چراکه معتقدیم خدمات خوب حق مردم است و
رعایت الزامات استاندارد حق الناس است.
به امید آنکه مجموعه اقدامات و فعالیتهای اداره کل استاندارد استان تهران موجبات رضایتمندی
مردم عزیز و همهی ولی نعمتان انقلاب اسلامی به ویژه مردم شریف استان تهران را فراهم آورد