نشست تخصصی با جناب آقای دکتر ابطحی استاد رسانه و فناوری اطلاعات ،جناب اقای دکتر افشین فر از مرکز نوآوری و دانش بنیان شستا با جناب آقای مهندس علیزاده مدیریت محترم عامل شرکت تکین کو درخصوص بررسی موضوعات مشترک و استقرار هوش مصنوعی در ساختار شرکت تکین کو