روز چهارشنبه 6 اردیبهشت جلسه راه اندازی آکادمی شرکت تکین کو با همکاری شریک تجاری شرکت، سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با حضور مدیر عامل شرکت تکین کو و ریاست محترم، معاونت محترم آموزش و مدیریت محترم مرکز آموزش مهارت های پیشرفته  سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در محل دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه در راستای استراتژی ارتباط صنعت و دانشگاه شرکت علاوه بر موضوع راه اندازی آکادمی بر پتانسیل موجود در شرکت تکین کو درخصوص مدیریت استعدادهای حاضر در دانشگاه جهت جذب بازار کار، پرورش عملیاتی دانش پذیران در فضاهای عملیاتی در پروژه های جاری شرکت، استفاده از آزمایشگاه های تخصصی دانشگاه شریف و نیز هم افزایی آموزشی جهت جانشین پروری و پرورش مدیران میانی و ارشد شرکت های زیر گروه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کلیه حوزه های مدیریت و عملیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مقرر گردید تفاهم نامه مذکور در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران در روز های 27 الی 30 اردیبهشت سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی دائمی شهر تهران در غرفه شرکت تاپیکو منعقد گردد.