در آخرین روز نمایشگاه بین المللی صنایع نفت ،گاز، پالایش و پتروشیمی تفاهمنامه سه جانبه بین موسسه بين المللی پژوهشی دانشگام داناوري،رسانه اي و شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تكين کو و  شرکت تامين گستر کيميا پاسارگاد مرکز نوآوري رادیانس امضا گردید.

موضوع این  تفاهمات  در خصوص همكاري مشترك براي انجام كليه خدمات مشاوره‌اي، مطالعاتي و تحقيقاتي، آزمايشگاهي،‌ آموزشي و ساير خدماتي كه طرفين بر اساس اساسنامه خود اجازه انجام آن را دارند. 
 همكاري مشترك در زمینه تولید نرم افزار های مورد نیاز طرف دوم  همکاری مشترک در جهت معافیت مالیاتی 
 اخذ مجوز ساخت بار اول از معاونت علمی ریاست جمهوری