بازدید مدیر عامل شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو جناب اقای مهندس علیزاده از منطقه آزاد چابهار و پارک پتروشیمی مکران 
 ،به منظور ورود و سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار به عنوان سومین قطب انرژی کشور ، طی سفری دو روزه مدیر عامل و تیم کارشناسی شرکت تکین کو ضمن بازدید از منطقه و طرح های در حال اجرا جلسات فشرده ای با مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت منطقه آزاد چابهار (آقای مهندس گلشنی ) ،معاونت غذا و داروی منطقه آزاد چابهار (آقا دکتر بزرگ زاده ) ،ریاست اداره استاندارد منطقه چابهار (آقای جدگان) مدیریت آزمایشگاه غذا و داروی منطقه آزاد چابهار (خانم دکتر عباسی )ریاست گمرک منطقه آزاد چابهار (آقای مهندس آذرپیرا )مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه سازمان منطقه آزاد چابهار (آقای مهندس آزادی ) برگزار گردید و فرصت های همکاری و حضور در منطقه بررسی گردید.
در پایان این سفر اولین قرارداد همکاری توسط شرکت تکین کو با شرکت مهندسی پارس گرما در پروژه احداث ماژول یک واحد تصفیه سپاب یوتیلیتی پارک پتروشیمی ، واقع در منطقه آزاد چابهار امضا گردید.
همچنین اقدامات لازم جهت ارزیابی افتتاح دفتر شرکت تکین کو در این منطقه انجام گرفت که نتیجه آن نیز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
#شرکت بازرسی فنی تکین کو
#چابهار
#رتکو 
#…