مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو(سهامی عام) با ۵۷ درصد صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها  در تاریخ 1402/03/31به منظور بررسی و تصویب صورت‌های مالی دوره منتهی به ١۴٠١/١٢/٢٩  در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید.در سال مالی مذکور  شاخصه های مالی و عملکردی این شرکت بیانگر خروج  از شرایط بحرانی سنوات قبل  و  استمرار و بهبود روند سال گذشته  که با استقرار تیم مدیریتی جدید و حضور مهندس علیزاده در راس آن شروع شده و نوید بازگشت به روز های اوج این شرکت معتبر و با سابقه  را به سهامداران و صنعت بازرسی کشور می دهد .
همچنین ؛شرکت تکین کو پس از چندین سال  زیان دهی ، طی دوره دو ساله  به استمرار سود دهی طی سال های 1400 و 1401  رسیده است  و زیان انباشته حدود 1000 میلیارد ریالی  (5 برابر سرمایه اولیه) که در ابتدای دوره از سنوات قبل به میراث مانده بود به 350 میلیارد ریال کاهش یافته که در صورت استمرار این روند می توان به تبدیل زیان انباشه  به سود در آینده ای نه چندان دور بسیار امیدوار بود .