روش التراسونیک با امواج هدایت شونده یا دور برد(GW) یکی از روش های آزمونهای غیرمخرب است که برای پیدا کردن نواحی خوردگی در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش از امواج التراسونیک فرکانس پایین(معمولا کمتر از kHz 100) استفاده می شود. استفاده از روش بازرسی التراسونیک با امواج هدایت شوند یا دور برد برای بازرسی خوردگی خطوط لوله در حال سرویس در سرتاسر دنیا به صورت روزافزون در حال گسترش می باشد.

در این روش پس ایجاد دسترسی در نواحی مشخصی از خط لوله و برداشتن عایق، مجموعه مبدل های التراسونیک در قالب نوار یا حلقه به دور لوله بسته شده و با ارسال و دریافت امواج التراسونیک، تمامی مقطع لوله از دو طرف حلقه به فاصله مشخصی، که به شرایط خط لوله و تنظیمات سیستم بستگی دارد، مورد پایش قرار گرفته و نتایج توسط سیستم نرم افزاری دستگاه GW (مانند Wave Maker G4 TM) پردازش و ارائه می شود.

 

شرکت تکین کو با در اختیار داشتن تجهیزات التراسونیک دوربرد به روز دنیا (Wave Maker G4) قادر به ارائه خدمات بازرسی خوردگی خطوط لوله می باشد

دانلود شرح روش التراسونیک دوربرد