گزارش برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت  بارزسی فنی و کنترل خوردگی تکین­ کو (سهامی عام):

به گزارش روابط عمومی شرکت تکین­ کو:

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی در تاریخ 31/03 / 1402  به منظور بررسی و تصویب صورت‌های مالی دوره منتهی به ١۴٠١/١٢/٢٩  در حالی برگزار شد که شاخصه های مالی و عملکردی این شرکت بیانگر خروج  از شرایط بحرانی سنوات قبل بود و با استمرار و بهبود روند سال قبل که با استقرار تیم مدیریتی جدید و حضور مدیرعامل در راس آن شروع شده، نوید بازگشت به روز های اوج این شرکت معتبر و قدیمی را به سهامداران و صنعت بازرسی می دهد .

حسب صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به سال مالی 1401 اهم موارد به شرح ذیل در مجمع ارائه گردید:

  • تصویب صورتهای مالی و سود و زیان
  • کاهش چشمگیر بدهی مالیاتی و بیمه مالیاتی و بیمه شرکت
  • رشد 30 درصدی درآمدهای عملیاتی
  • رشد 32 درصدی سود پایه هر سهم
  • انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت 2 سال
  • اخذ گزارش مقبول از جانب حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد منتهی به 29 اسفند 1401
  • پرداخت کلیه معوقات پرسنل
  • رفع محدودیت اخذ ضمانت نامه بانکی جهت حضور در مناقصات
  • انعقادتفاهم نامه همکاری در راستای هم افزایی از جمله پژوهشگاه صنعت نفت، جهاد دانشگاهی شریف و بنیاد جهادگران کشور و ...