شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو در بین برندهای برتر کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت تکین کو:

 اجلاس یکصد برند برتر سال در تاریخ 1402/04/04 با حضور مسئولین کشوری و فعالان اقتصادی وهمچنین مدیران محترم عامل شرکتهای برتر در مرکز همایشهای بین المللی صدا وسیما برگزار شد.

در این اجلاس و همایش شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو موفق به دریافت لوح و عنوان منتخب ارزیابی در شاخص مسئولیت پذیری و کنترل کیفیت گردید؛ همچنین آقای مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت تکین کو نیز بعنوان مدیر شایسته در این حوزه، موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس طلایی یکصد برند برتر سال گردید.