به گزارش روابط عمومی تکین کو،طی حکمی فرشید بیات  به عنوان حسابرس داخلی تکین کو منصوب گردید،این مراسم در دفتر مدیر عامل تکین کو با حضور مهندس علیزاده  مدیر عامل تکین کو و جمعی از مدیران این شرکت برگزار گردید.

در این نشست علیزاده  ضمن تقدیر و تشکر  از زحمات آقای حسین پور  و خدمات صورت گرفته در سال های اخیر،با تاکید بر جایگاه مهم حسابرسی داخلی شرکت ها گفت : از دید مدیریت، مبنای حسابرسی داخلی، حفاظت از کلیه منابع و چگونگی مصارف آنها در راستای بهبود فضای کار است.علیزاده در ادامه این نشست مدیریت جدید را به آقای بیات تبریک گفت و افزود امید است با استعانت از پرودگار متعال و بهره مندی از تجربیات در انجام امور محوله و تحقق اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید

و در پایان، مهندس علیزاده  ضمن ابلاغ حکم جدید  سرپرست مدیریت  حسابرس داخلی ، به فرشید بیات ، با اهدای لوح سپاس از زحمات مصطفی حسین پور ،  مدیر سابق حسابرسی داخلی تجلیل نمود.