حضور فعال شرکت تکین کو زیر مجموعه هلدینگ صنایع پتروشیمی  در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

به گزارش روابط عمومی شرکت تکین کو  ، این شرکت و شرکتهای هم گروه در قالب سه گروه اصلی : گروه فنی و مهندسی ، گروه لوله سازی و دوده سازی به همراه شرکت پتروشیمی شیمی بافت دربیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی حاضر شد

شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از شرکتهای تابعه تاپیکو است که در سه حوزه تولیدی ، سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی در قالب 12 شرکت فعال است

همچنین در روز سوم این نمایشگاه سرپرست شرکت تکین کو جناب آقای دکتر سعیدی از نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.