همکار گرامی ،جناب آقای مهندس امیر حسین فرزاد 
با قلبی آکنده از درد و رنج و نهایت تألم در گذشت پدر مهربان و دلسوزتان را به شما تسلیت عرض می نماییم. مارا در تحمل این غم شریک و همراه خودتان بدانید

از طرف مدیریت و همکاران شرکت تکین کو