اولین بازدید جناب آقای‌دکتر برامکی مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از دفتر مرکزی شرکت تکین کو در  تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ انجام پذیرفت .این بازدید در روز های ابتدایی تصدی پست جدید نشان‌دهنده عظم راسخ ایشان و هلدینگ بالا دستی جهت حل مشکلات تکین‌کو‌ می باشد. امید است با حضور ایشان و طی نشستی که با مدیران ارشد شرکت تکین کو داشته اند وضعیت شرکت رو به بهبود سوق پیدا‌کند.
در این نشست مهندس علیزاده شرحی از مشکلات و موانع شرکت را بیان‌ نموده و راهکار جهت بهبود شرایط نیز ارائه گردید.
همچنین از زحمات پرسنل شرکت تکین‌کو در مناطق عملیاتی‌ و پرسنل‌دفتر‌مرکزی تقدیر‌ و تشکر به عمل آوردند.