به  گزارش روابط عمومی شرکت تکین کو ،اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید برگزار شد .

در ابتدای جلسه مهندس علیزاده مدیریت محترم عامل شرکت تکین کو شروع سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفته و  برخی از فضائل این ماه عزیز را بیان نمودند و از مدیران مجموعه همکاری همه جانبه جهت رفع مشکلات پیش رو در راستای رسیدن به اهداف شرکت را درخواست نمودند.

در این جلسه مدیران واحد های مختلف نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود عملکرد شرکت ارائه نمودند.