به گزارش واحد روابط عمومی شرکت تکین کو ;روز 22 فروردین ماه 1401 مدیریت محترم  عامل به همراه  مدیر اجرایی شرکت تکین کو از سایت پتروشیمی صدف خلیج فارس بازدید نمودند.
در این بازدید ابتدا مدیریت محترم عامل فرا رسیدن سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان را به پرسنل سایت تبریک و تهنیت  گفتند.

همچنین در این بازدید که از مناطق مختلف سایت صورت گرفت مدیریت محترم عامل با پرسنل سایت گفتگو و به مشکلات آنها رسیدگی نمودند.