امضای تفاهم نامه همکاری هلدینگ تاپیکو و شرکت بین المللی افق نفت وگاز خاورمیانه
امروز شنبه 24اردیبهشت1401تفاهم نامه همکاری هلدینگ تاپیکو و شرکت بین المللی افق نفت و گازخاورمیانه درغرفه تاپیکو درنمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ،پالایش وپتروشیمی به امضاء رسید.
 این تفاهم نامه درباره گسترش سرمایه گذاری در قالب توسعه وساخت کارخانجات  وتولید و فروش محصولات به امضاء دکتر اسم خانی مدیر عامل تاپیکو و آقای خراسانی مدیر عامل شرکت بین المللی افق نفت و گازخاورمیانه رسید.