با توجه به اینکه پدیده خوردگی همیشه به عنوان معضلی بزرگ  برای صنایع مختلف مطرح بوده و سالیانه هزینه های زیادی را بر اقتصاد پروژه های ملی وارد می نماید، شرکت تکین کو از بدو تاسیس اقدام به ایجاد بخش کنترل خوردگی نموده و تاکنون پروژه های متعددی را به صورت موفقیت آمیز در زمینه مشاوره، تجزیه و تحلیل علل تخریب، طراحی، تامین اقلام، اجرا و نظارت و نگهداری سیستم های کنترل خوردگی انجام داده است.

همچنین با توجه به اهمیت سیستم های حفاظت کاتدی در حفاظت تجهیزات مدفون و مغروق در سایتها و همچنین مخازن و ظروف بسته مجتمع ها، این شرکت فعالیتها و پروژه هایی در زمینه مطالعات اولیه و کارگاهی، طراحی، تامین اقلام، اجرا، راه اندازی، نگهداری، بهبود و عیب یابی سیستم های حفاظت کاتدی در مجتمع های صنعتی انجام داده و در حال انجام می باشد.

بطور کلی توانایی های شرکت تکین کو در بخش کنترل خوردگی عبارتند از:

  • انتخاب متریال مناسب جهت جلوگیری از خوردگی تجهیزات
  • بررسی علل تخریب و ارائه و اجرای روشهای کنترل خوردگی(Failure Analysis)
  • انجام خدمات متناسب سازی تجهیزات جهت سرویس دهی(Fitness for service)
  • مطالعات اوليه و كارگاهي، طراحی و عیب یابی سیستم های حفاظت کاتدی در سازه های مدفون در خاک و مغروق در آب
  • اجرای سیستم های حفاظت کاتدی و آندی مطابق با آخرین متدهای روز دنیا
  • طراحی و تدوین دستورالعمل های اجرای سیستم های رنگ(Painting) ، پوشش (Coating) و عایق (Insulation)
  • بررسی، بازرسی و انجام آزمونهای پوشش خطوط لوله زیر زمینی با تجهیزات DCVG/CIPS و PCM/ACVG
  • طراحی سیستم های مانیتورینگ خوردگی و بازدارنده های خوردگی(Corrosion Monitoring , Corrosion Controlling  and Inhibitors)