1. نظارت كارگاهی

 1.  نظارت عالیه براجرای پروژه در سایت
 2. دریافت نقشه ها، اسناد و دستور العمل های تأیید شده و مطالعه و اطمینان از کامل بودن آن ها آگاهی و دسترسی به تمام استانداردهای عنوان شده در اسناد و دستورالعمل ها
 3. کنترل و تطبیق نقشه ها، اسناد و دستورالعملهای پیمانکاران نصب با الزامات استانداردی و شرایط قراردادی و مشخصات فنی، پروژه و تأیید آن ها و گزارش موارد عدم تطبیق به کارفرما جهت هماهنگی و اصلاحات مورد نیاز
 4. بررسی مشکلات و تناقضات بوجود آمده در سایت و ارائه راهکار مناسب جهت رفع آنها
 5. کنترل و بررسی  گواهی کلیه متریال اولیه و مصرفی ورودی به سایت با الزمات پروژه
 6. تهیه دستورالعمل های لازم جهت کنترل کیفیت و همچنین نظارت بر کیفیت کارهای انجام شده
 7. تهیه QCPو ITP  برای کل پروژه و همچنین  مطالعه QCP پیشنهادی پیمانکاران و اعلام نظر اصلاحی
 8. اطمینان از روند صحیح مراحل نصب و کنترل کلیه مدارک و گواهی های صادره از طرف پیمانکاران و به روز بودن مدارک بازرسی و پیمانکاران و عدم اختلاف مابین آنها
 9. کنترل و اعلام نظر در مورد تمام دستورالعملهای صادره پیمانکاران نصب شامل WPS, PQR, WQR, PWTG, Color Coding نیوماتیک تست، هیدروتست، عایق سرد و گرم، فرمهای QC، دستورالعملهای NDT، رنگ و سند بلاست، Wrapping, Marking, Fit up, Looting دستور العمل های بازرسی جوش و سایر دستورالعملهای موردنیاز
 10. کنترل ابعادی ونظارت بر عملیات تنش زدایی، عملیات زنگ زدایی و شستشوی شیمیایی و بررسی  نتایج تست های غیرمخرب و تنش زدایی
 11. بازرسی مستمر در طول فعالیت پیمانکاران و کنترل و توقف هر نوع مغایرت مشاهده شده و اقدام در جهت اصلاح آن ها
 12. بازرسی نظارت بر عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی سایت و رفع اشکالات و ارائه راهکارهای مناسب جهت اشکالات بوجود آمده در زمان راه اندازی

2. بازرسی نصب و راه اندازی (CONSTRUCTION)

 1. شرکت از بدو تاسیس تاکنون مسئولیت بازرسی نصب تعداد زیادی از پروژه های بزرگ صنایع نفت و گاز و پترشیمی را بعهده داشته است منجمله بازرسی نصب پتروشیمی فن آوران– پتروشیمی متانول خارگ– پتروشیمی اروند– پتروشیمی خراسان– پتروشیمی غدیر – شیمی بافت ...پالایشگاه بندر عباس –کلیه NGL  ها .
 2. خلاصه خدمات قابل ارایه توسط اینشرکت در زمینه بازرسی نصب به شرح زیر میباشد:

 3. دریافت نقشه ها، اسناد و دستور العمل های تأیید شده و مطالعه و اطمینان از کامل بودن آن ها
 4. کنترل و تطبیق نقشه ها، اسناد و دستورالعملهای پیمانکاران نصب با الزامات استانداردی و شرایط قراردادی و مشخصات فنی، پروژه و تأیید آن ها و گزارش موارد عدم تطبیق به کارفرما جهت هماهنگی و اصلاحات مورد نیاز
 5. کنترل و تطبیق گواهی کلیه متریال اولیه و مصرفی
 6.  کنترل چارت سازمانی QC پیمانکاران و کنترل گواهی نفرات NDT, QC و اطمینان از صلاحیت نفرات و سیستم کنترل کیفی پیمانکاران و تأیید آن ها.
 7. مطالعه QCP پیشنهادی پیمانکاران و اعلام نظر در مورد آن و پیروی از آن مطابق نظر نهایی کارفرما
 8. اطمینان از روند صحیح مراحل نصب و کنترل کلیه مدارک و گواهی های صادره از طرف پیمانکاران و به روز بودن مدارک بازرسی و پیمانکاران و عدم اختلاف مابین آنها
 9. کنترل و اعلام نظر در مورد تمام دستورالعملهای صادره پیمانکاران نصب شامل WPS, PQR, WQR, PWTG, Color Coding نیوماتیک تست، هیدروتست، عایق سرد و گرم، فرمهای QC، دستور العملهای NDT، رنگ و سند بلاست، Wrapping, Marking, Fit up, Looting دستور العمل های بازرسی جوش و سایر دستورالعملهای موردنیاز
 10. تهیه نرم افزار جهت جمع آوری و یکسان سازی تمام اطلاعات بازرسی و جوشهای انجام شده و تست های NDT
 11. کنترل و تأیید و رعایت دستور العمل انتخاب رادیوگرافی
 12. نظارت بر انجام تست جوشکاران، تهیه PQR، انواع Test Coupon ,بازرسی جوش در مرحله Fit up، حین جوشکاری و بعد از جوشکاری و اطمینان از الکترود مصرفی، که جوشکاران و متریال بکار رفته قبل و در حین جوشکاری
 13. بازرسی و تست  Coating, Wrapping داخلی و خارجی (سند بلاست و رنگ piping و تجهیزات و انواع عایق سرد و گرم)
 14. کنترل و بازرسی نتایج تست های غیرمخرب و تنش زدایی
 15. تهیه punch list و کنترل بازرسی test package و تأیید نهایی آن ها
 16.  کنترل درصد تعمیر جوش ها و کنترل درصد تعمیر جوشکاران و ارائه گزارشات روزانه و هفتگی و ماهیانه استخراج شده از فایل های کامپیوتری
 17. بازرسی و نظارت بر عملیات تنش زدایی، عملیات زنگ زدایی و شستشوی شیمیایی و تأیید آنها
 18. توقف عملیات مغایر با مشخصات پروژه و گزارش کامل آن ها به کارفرما
 19. بازرسی مستمر در طول فعالیت پیمانکاران و کنترل و گزارش هر نوع مغایرت مشاهده شده و اقدام در جهت اصلاح آن ها
 20. بازرسی در زمان پیش راه اندازی و راه اندازی سایت