1. بازرسی حین بهره برداری

این شرکت جزء اولین و با سابقه ترین شرکتهای موجود در زمینه بازرسی حین بهره برداری شامل گروه بازرسین مکانیک، بازرسین برق ابزار دقیق، مواد وسیويل بصورت بازرسی های دوره ای اورهال وروتین
می باشد. در حال حاضر مسئوليت امور بازرسی فنی درمجتمع های بسپاران،کیمیا، خوارزمی بندرامام، هر شش واحد قيرسازي پاسارگاد، پتروشيمي غدير و بازرسی برق فجر ومناظق نفتخیز جنوب و ... بر عهده اين شركت مي باشد. ضمن اینکه بدلیل مجهز بودن به متدهای جدید NDT   وهمکاری با شرکت های توانمند خارجی توانایی وقابلیت ارائه خدمات بنحو شایسته را دارا می باشد.

 • بازرسي دوره اي تجهيزات(مانند: مبدلهای حرارتی ، برج ها، کوره ها، تانک ها و ...) در حال بهره برداري
 • بررسي خوردگي و ارائه روشهاي مناسب جهت جلوگيري و كنترل خوردگي
 • بازرسي در زمان توقف واحد
 •  ارائه برنامه و دستورالعمل هاي تعميرات اساسي به همراه حداقل قطعات يدكي مورد نياز
 • تحليل و بررسي علل از كار افتادگي تجهيزات و ارائه راهكار مناسب جهت جلوگيري از تكرار حادثه
 • بازرسي و نظارت بر اجراي پروژه هاي در دست واحد
 • بررسي TSR ها و انجام اقدامات لازم جهت اجراي موارد TSR ، تعريف و تهيه اسناد پروژه جهت اجراي Modification
 • ايجاد فايل هاي بازرسي و سوابق تعميراتي جهت هر يك از تجهيزات و خطوط لوله
 • كاهش حجم و زمان تعميرات اساسي با توجه به بررسي و انجام بازرسي و تعميرات در زمان بهره برداري نرمال واحد.
 • بازرسی جوش شامل: بررسی و بازبینی دستورالعملهای جوشکاری (WPS)، انجام آزمایش مقاومت جوشها (PQR)کنترل و بازرسی تمیزکاری و رنگ آمیزی اجزای فلزی و سند بلاست و بازرسی و کنترل پیچ و مهره و تعیین میزان سفتی پیچ ها در مرحله نصب مطابق با استاندارد DIN.

 

2. انجام عملیات NDT  Genral

 • Radiographic Test (Gama, X-Ray)
 • Ultrasonic Test
 • Magnetic Particle Test
 • PT(Practical Test)
 • VT(Virtual Test)

3. طرح ریزی و اجرای عملیات ضخامت سنجی تجهیزات و خطوط لوله

 • بررسی اولیه اسناد و مدارک موجود شامل کلیه نقشه های P&ID , PFD و Isometric
 • شناسائی و دسته بندی سیال های موجود بر مبنای خورندگی
 • تعیین اولویت خطوط لوله و دسته بندی آنها بر مبنای ریسک
 • تعیین روش انجام ضخامت سنجی TML Procedure
 • زمانبندی برنامه اجرای عملیات ضخامت سنجی منطبق بر سایر برنامه های تولید
 • طراحی چک لیست های  بازرسی بر اساس استاندارد   
 • اجرای عملیات ضخامت سنجی  و ثبت داده ها و اطلاعات
 • تدوین بانک اطلاعاتی داده ها و نتایج عملیات ضخامت سنجی
 • تجزیه وتحلیل داده ها جهت تعیین حداقل ضخامت مجاز و محاسبه نرخ خوردگی
 • تدوین دستورکارهای تعمیرات اصلاحی
 • متناسب سازی شرایط کاری بر مبنای متدلوژی (Fitness For Service)
 • تدوین و ارائه گزارش نهایی پروژه