واحد بازرسی کالا و ساخت تجهیزات خارج از کشور از سال 1376 شروع به فعالیت نموده و در این راستا دفتر نمایندگی در کشور هلند نیز به ثبت رسیده است. این بخش بازرسی درحال حاضر با داشتن 92 نفر بازرس پاره وقت و 26 شرکت بازرسی در خارج از کشور مشغول به فعالیت می باشد. عمده نفرات و شرکت های همکار در کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئیس، اتریش، انگلستان، استرالیا، اسپانیا، اکراین، هند، اسلوانی، کره جنوبی، چین ، سنگاپور، امارات متحده عربی، ترکیه ...... مستقر می باشند .

 

عمده فعالیت های واحد بازرسی کالا و ساخت تجهیزات خارج از کشور، به شرح زیر می باشد:

- انجام بازرسی های حین ساخت تجهیزات شامل :

1. ماشین های دوار شامل کمپرسور، پمپ، دیزل ژنراتور، هواساز  ....

2. مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره  ......

3. اقلام برقی شامل کابل، تابلو برق، اقلام حفاظت کاتدی ، تجهیزات روشنائی ، .....

4. تجهیزات ابزار دقیق

5. اقلام مربوط به لوله کشی صنعتی شامل : لوله ، اتصالات ، فلنج ،....

6. سازه های فلزی  

7. کوره  

- نظارت و بازرسی بر عملیات ساخت سازندگان خارج از کشور مطابق با استانداردهای پروژه Specification و Inspection Test Plane (ITP)  های مورد تائید

- بررسی و تطبیق مشخصات و ر وش های ساخت نقشه ، دستورالعمل با اسناد فنی تائید شده و استانداردهای مجاز

- بررسی دستورالعمل های جوشکاری و تطبیق با مشخصات اسناد فنی مورد تائید پروژه و استانداردهای بین المللی

- بررسی و تائید گواهینامه ارائه شده توسط سازندگان و تطبیق با EN-10204

- پیگیری برنامه زمانبندی ساخت تجهیزات و گزارش پیشرفت و مقایسه با برنامه زمانبندی

- تهیه و تدوین گزارشات دوره ای از نحوه ساخت، تست و بازرسی از رویدادهای حین ساخت

- بازرسی و نطارت بر آزمایش های حین ساخت آزمون های عملکرد ، آزمون های نهائی تجهیز براساس    دستورالعمل های مصوب استانداردی

- بازرسی و نظارت بر انجام عملیات بسته بندی، نشان گذاری و بارگیری مطابق با دستورالعمل اجرائی  Packing , Marking & Loading

- صدور گواهینامه های بازرسی  IC و C.O.I.