این شرکت با داشتن بیش از 200 نفر بازرس در داخل مسئولیت بازرسی بسیاری از پروژه های بزرگ پتروشیمی و نفت وگاز را بعهده داشته و در این راستا خلاصه خدمات ارائه شده به شرح زیر میباشد.  

- ارزیابی خط تولید سازندگان و بررسی ایستگاههای کنترل کیفی به منظور بررسی توانایی سازندگان در راستای تولید محصولات با کیفیت، مطابق با خواسته های کارفرما و استانداردهای ملی/بین المللی.

- انجام بازرسي اعم از كارخانه اي وحضور در كارگاهها ي ساخت جهت بازرسي نهايي.

- نظارت و بررسي نتايج آزمايش هاي مواد و مصالح ( صنعتي – شيميايي ).

- نظارت و بازرسي فنی كيفي از تجهيزات ساخته شده توسط سازندگان داخلي .

- بازرسي وعمليات كنترل كيفي سازنده و انجام آزمايش هاي حين ساخت واحدهاي صنعتي فرآيند توليد

- نظارت بر عمليات و روشهاي ساخت سازندگان ونحوه رعايت استانداردها – Q.C.T.M) ( Q.C PLAN ) I.T.P ) .

- مراقبت و تطبيق مشخصات و روشهاي ساخت با نقشه ها دستورالعمل–اسنادهاي فني تائيد شده و استانداردهاي مجاز و اعلام نظر كارشناسان فني لازم و گزارش انحراف از موارد ذكر شده به كارفرما (MC).

- بررسي و تائيد گواهي هاي ارائه شده توسط سازندگان درحين ساخت.

- پيگيري برنامه زمانبندي ساخت وگزارش پيشرفت پروژه و مقايسه با برنامه زمانبندي.

- تهيه وتدوين گزارشات دوره اي از نحوه ساخت تست بازرسي از رويدادهاي حين ساخت توسط سازندگان  ( ماهانه – شش ماهه ) .

- نظارت و بازرسي از آزمايش هاي عملكردي و آزمايش نهايي تجهيزات بصورت تكميل شده و يا نيمه ساخته بر اساس دستورالعمل مصوب استاندارد مورد قبول در قالب برنامه مصوب آزمايش ها طبق مفاد قرارداد  .

- تائيد گواهي بازرسي ارائه شده توسط سازندگان كه مورد بازرسي قرار گرفته و بررسي و تحليل نتايج آزمايش ها كه توسط سازندگان انجام شده است .

- نظارت بر عمليات بسته بندي– بارگيري– حمل و نقل– تخليه تجهيزات بنا به درخواست كارفرما براي حضور بازرس(شخص ثالث) مطابق دستورالعمل هاي اجرائي(Packing &Marking and Pre-Shipment Inspection )  .

- صدور گواهي تطابق V.O.C  بر مبناي بازرسي و آزمون هاي انجام شده .

- صدور گواهي سلامت جهت دستگاهها نظير آسانسور– جرثقيل ها– ليفتراك بالابرها– ماشين آلات آتش نشاني غيره .بازرسي وراه اندازي خطوط توليد در صنايع كشور.

- انجام امور بازرسي فني از ماشين آلات– تجهيزات مكانيكي– مخابراتي–الكتريكي–الكترونيكي- شيميائي - سازه اي و صدور گواهينامه بازرسي.

- انجام امور بازرسي فني براي صادرات و واردات كالا ( داراي مجوز از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ) .

- انجام امور بازرسي فني و بازرسي شخص ثالث در داخل كشور.

- داراي دفاتر و شعبات بازرسي در شهرهاي ماهشهر–اهواز – اراك–اصفهان– بندرعباس-عسلویه- مشهد – تبريز- شيراز و بازرسين مقيم در كليه نقاط كشور.

- بازرسي وكنترل كيفي مواد ومحصولات صنايع پتروشيمي صادراتي- نظارت برتخليه محصولات از مبادي وبنادر كشور.

- بازرسی از تجهیزات-نیروگاهی– صنایع-معادن وپالایشگاها-بازرسی کشتی وکانتینر-نمونه برداری محصولات وارداتی وبازرسی طبق استاندارد ملی در گمركات كشور.