زمینه فعالیت بخش نفتی واحد مواد و محصول:

 • بازرسي و کیفی  از فرآورده هاي نفتي وپتروشیمیایی صادراتي و وارداتي
 • بازرسي کمی و کیفی از مواد معدني و شيميايي صادراتي و وارداتي
 • بازرسی و صدور گواهی مکانیکال از تانکر های حمل مواد شیمیایی و پتروشیمیایی
 • بازرسی کمی و کیفی و نمونه برداری  و نظارت بر بارگيري و تخليه شامل:
 1. درافت سوروی جهت تعیین وزن کالای فله
 2.  آلیج سوروی جهت تعیین وزن کالاهای مایع و گاز داخل مخازن کشتی
 3. بازرسی وضعیت کانتینر, بسته بندی کالا و بازرسی انبار های ساحلی, انبارها و مخازن کشتی
 4. محاسبه و تعیین میزان سوخت کشتی (بانکر سوروی)
 5. بازرسی و تعیین میزان خسارت وارده به کالادبازرسی و تعیین میزان خسارت وارده به کشتی و تجهیزات متعلق به کشتی
 6. بازرسی و تعیین خسارت وارده به تجهیزات تخلیه و بارگیری
 7. بازرسی و تعیین خسارت وارده به کانتینر
 8. بازرسی وضعیت LASHING چیدمان کالا بر روی شناورهای دریایی و یا درون کانتینرها
 9. عملیات بار شماری و نظارت بر کیفیت کالا های بسته بندی (کیسه, باندل, بشکه, قوطی, جعبه, رول و پالت)
 10. انجام خدمات دموراژ بندری
 11. آموزش بازرسان در زمینه ایمنی و کنترل کیفی و انجام آموزش های لازم به کارشناسان مربوطه در امور بازرسی کشتی توسط استادان مجرب (دارای کارت نفت)
 • بازرسی و صدور گواهی بازرسی مکانیکال از مخازن و تانکرها و سیلندر های تحت فشار
 • بازرسی مواد و محصول (نفتی)