خدمات پیشرفته بازرسی

در چند سال اخیر با توجه به نیاز کشور به استفاده از خدمات آزمونهای غیرمخرب پیشرفته و با رویکرد ارائه این گونه خدمات به کارفرمایان خود، شرکت تکین واحد آزمونهای غیرمخرب پیشرفته را بنا نهاده و اقدام به تهیه مجموعه کاملی از تجهیزات بازرسی و آزمون های غیرمخرب پیشرفته نموده است. این رویکرد کماکان در مجموعه وجود داشته و همواره در جهت تکمیل تجهیزات و به روز نمودن آنها جهت ارائه خدمات جامع و کامل به کارفرمایان محترم تلاش می نماید. بطور کلی خدمات بازرسی و آزمونهای غیرمخرب قابل ارائه توسط تکین کو عبارتند از